Sensor för blodtryck

Från ams kommer AS7026, en ny optisk sensor för blodtrycksmätning med medicinsk precision.

Sensorn ingår i ams VivaVita-serie där företag snabbt kan konstruera lösningar för mobiltelefonbaserade lösningar. Bland annat ingår färdiga appar för iOS och Android.
Med AS7026 går det att mäta hjärtfrekvens, arytmier, blodtryck och dessutom göra kompletta EKG-mätningar. Kombinationen av sensor och avancerade algoritmer gör det möjligt att nå mycket hög precision i mätningarna. Blodtrycksmätningen är klassad som ”medical-grade1” (grade B) vid tester enligt IEEE 1708-2014.
Sensorn är kapslad i en 6,2 mm x 2,8 mm x 1,0 mm optisk modul. Den har låg energiförbrukning och har testats i allt från hörapparatbaserade sensorer till sensorer i toalettringar.

Comments are closed.