Semcon i forskningsprojekt kring elfordon

Projektet Eldrivet, som genomförs gemensamt av ett antal företag inom den svenska fordonsindustrin samt Lunds tekniska högskola (LTH), har ambitionen att utveckla den svenska fordonsindustrins kompetens inom elektrisk framdrivning.

En både fördjupad och breddad kompetens inom teknikområdet uppges vara av största vikt för industrins konkurrenskraft inom elfordon, hybrider och ladd-hybrider. Projektet genomförs gemensamt av både små, medelstora och stora företag inom den svenska fordonsindustrin samt universitet. Deltagande företag är AB Volvo, Volvo Personvagnar, Scania, Semcon, Kollmorgen, Kongsberg Automotive, BEVI, BAE Systems Hägglunds och Innovatum. Deltagande universitet är Lunds tekniska högskola. Projektet genomförs inom ramen för programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) som staten och fordonsindustrin gemensamt driver. Energimyndigheten stöttar projektet finansiellt med 18 miljoner kronor.

I första hand ska projektet Eldrivet titta på nya kylmetoder och provmetoder i syfte att förbättra prestanda och livslängd på elmotorer och kraftelektronik. Även en analys av alternativa material i krafttransistorerna kommer att göras. Projektet syftar även till att öka samverkan mellan industrins parter, samt mellan industri och akademi. Semcon deltar i två delprojekt. Ett som inriktar sig på metodutveckling inom beräkning och provning för kylning av kraftelektronik. Det andra fokuserar på ny teknik för provning av elmotorer.

– Förutom kompetensutveckling för att möta framtidens utmaningar, ser vi forskning som ett viktigt nätverkande med våra kunder och samarbetspartners, säger Lars A Carlsson, teknisk direktör vid Semcons affärsområde Automotive R&D.

Comments are closed.