Ericsson utser ny teknikchef

Ulf Ewaldsson har utsetts till ny teknikchef för Ericsson från och med 1 februari. Ewaldsson har mer än 20 års erfarenhet av produktledning, industriutveckling och kundrelationer vid företaget.

Ulf Ewaldsson är idag chef för produktområdet Radio inom Ericssons affärsenhet Networks och medlem av Ericssons forskningsstyrelse. I denna befattning har han varit bidragande till att definiera utvecklingen av HSPA och LTE i Radio Access Networks (RAN), multistandard-radiobasstationen RBS6000 och Antenna Integrerad Radio Unit: AIR.

Han kommer nu att ingå i Ericssons koncernledning och vara baserad i Stockholm. Däremot kommer han inte att ta på sig rollen som chef för Ericsson verksamhet i Silicon Valley, som företrädaren Håkan Eriksson också ansvarade för. Ulf Ewaldsson tog en magisterexamen i Science in Engineering and Business Management vid Linköpings tekniska högskola. Han började arbeta vid Ericsson 1990 och har sedan dess haft olika chefsbefattningar inom koncernen och bland annat varit baserad i Kina, Japan, Hong Kong och Ungern.

Comments are closed.