Seende bilar ger säkrare trafik

I den amerikanska delstaten Nevada är det sedan i somras tillåtet med autonoma förarlösa bilar. Ännu är vi inte där, men två färska avhandlingar från Linköpings universitet visar vägen för bilar som både väjer för hinder och upptäcker cyklister.

1,2 miljoner människor kommer i år att dö i trafiken, år 2020 väntas antalet öka till 1,9 miljoner. Forskare runtom i världen arbetar nu intensivt med olika hjälpsystem som ökar trafiksäkerheten, påhejade av bilindustrin. Beslutet i Nevada ger arbetet en ytterligare knuff.

Vid Linköpings universitet (LiU) har Fredrik Larsson och Christian Lundquist, båda på institutionen för Systemteknik, i var sin doktorsavhandling arbetat med system som ska hjälpa förare att väja för hinder, se och komma ihåg vägskyltar och upptäcka cyklister, fotgängare och annalkande bilar.

Fredrik Larsson, vid avdelningen för datorseende, har arbetet med formigenkänning, där datorn uppfattar och känner igen konturer, former eller delar av former som läggs samman och jämförs med former lagrade i en databas. Trafikskyltar är inga större problem, inte heller annalkande bilar.

Han har också arbetat med målföljning där man kopplar samman observationer från olika tidpunkter för att få en uppskattning av hur långt bort och i vilken riktning en skylt, en bil eller annat föremål finns.

Bilen ska även kunna upptäcka cyklister genom en kombination av formigenkänning, i det här fallet cykelhjulens ellipser, och målföljning där datorn kan avgöra från vilket håll cykeln kommer och vart den är på väg.

– Det här är ett område där det inte bedrivits så mycket forskning tidigare, säger Fredrik Larsson.

Christian Lundquist, vid avdelningen för sensorinformatik, har undersökt hur man kan utnyttja all den information som kommer från den radar som sitter i många bilar, idag används bara en liten del av den informationen.

Radarn har den fördelen att den upptäcker föremål och människor även i den tjockaste dimma och värsta snöstorm. Genom så kallad sensorfusion, där man utnyttjar signalerna från flera olika sensorer, som radar, kameror, gyron och andra, kan bilen själv upptäcka hinder och göra en säker undanmanöver om föraren har somnat eller inte har reagerat i tid.

Gemensamt för systemen är att de bara får varna när föraren behöver bli varnad, gnäller systemet i tid och otid blir föraren bara irriterad och systemet stängs av. Forskarna på LiU arbetar därför med så kallade lärande system, där förarens eget beteende påverkar hur och när varningar utfärdas. För ännu så länge är det en bit kvar till den autonoma och förarlösa bilen, enligt ett pressmeddelande.

Fredrik Larsson och Christian Lundquist försvarar sina avhandlingar fredagen den 25 november 2011, Campus Valla, Linköpings universitet.

Comments are closed.