Scania köper PLM-lösning från Dassault

Buss- och lastbilstillverkaren Scania satsar på 3D i utvecklingen av nya fordon. Dassault Systèmes har levererat en lösning som gör att Scania kan integrera produktdesign, produktutveckling, processer och tillverkning.

Med PLM-plattformarna CATIA och ENOVIA kan Scania nu skapa fullskaliga 3D-modeller för allt från designutvärdering och virtuell tillverkning till marknadsföringsmaterial.
Scania, som är en världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar, har verksamhet i runt 100 länder med 32 000 anställda. Omkring 2 400 personer arbetar inom forskning och utveckling, de flesta i Sverige, i nära anslutning till produktionsenheterna.
Scania har utvärderat olika CAD-system med målet att minska tid och kostnad avsevärt för att utveckla, producera och förbättra sina produkter och produktbeskrivningar. Efter att ha granskat olika CAD-system bestämde sig Scania för att CATIA var det bästa alternativet.
– Vi kom fram till att CATIA fortfarande var det bästa alternativet för oss. Ett av de tyngsta skälen var att vi hade tidigare bra erfarenheter av Dassault Systèmes som leverantör, säger Anders G Lindberg, Technology Manager R&D på Scania.
Det finns idag cirka 650 användare av CATIA och ENOVIA på Scania inom framförallt forskning och utveckling samt produktion, men även inom andra områden, till exempel eftermarknad. 3D-miljön är idag en naturligt integrerad del i konstruktörens vardag.
– Den största skillnaden för användarna idag är att vi har en plattform där vi redan från start kan skapa i 3D och dra tvärfunktionell nytta på ett helt annat sätt än förut. Vi har också helt andra möjligheter till parametrisk design, optimeringsverktyg och kinematik i jämförelse med den tidigare lösningen, säger Anders G Lindberg.
Med CATIA kan designbesluten snabbt anpassas efter den rätta lösningen. Till exempel kan man förhindra ett felaktigt val av ledningsmontering i hydraul-, kylar-, bränsle- och bromssystem med regeluppsättningar i systemet. All information samlas och går att återanvända i kommande utvecklingsprojekt.
Scanias samarbete med leverantörsledet har också blivit enklare. Datautbyteslösningen gör att användarna kan plocka fram, konvertera, dela och importera data med leverantörerna – inte bara ritningar, utan även fullständiga 3D-modeller i olika standardformat.

Comments are closed.