Saven Hitech och IEI i närmare samarbete

Embedded- och industridatorleverantören Saven Hitech fördjupar sitt samarbete med IEI, Asiens näst största underleverantör av industridatorkomponenter och lösningar.

IEI har utsett Saven Hitech till distributör av företagets samtliga produkter samt till strategisk OEM partner. Företagen har under en rad år samarbetat och har nu beslutat att fördjupa sitt samarbete med avseende på embedded-lösningar.
– IEI har under flera år varit en av Saven Hitechs viktigaste underleverantörer. Det fördjupade samarbetet är i linje med vår strategi att fokusera samarbetet till ett mindre antal ledande underleverantörer inom embedded. Genom samarbetet ökar vi vår konkurrenskraft samtidigt som vi får en avsevärt bättre tillgång till IEIs produktionsapparat, kommenterar Saven Hitechs vvd, Jörgen Carlsson.

 

Comments are closed.