Satsning på laddning av elbilar

Företagen GE och Nissan ska undersöka hur elbilar kan bli en del av vardagen.

I jakten på en infrastruktur för så kallad smart laddning av elbilar och den kommande, namngivna, ”revolutionen” inom plugin-bilar har GE och Nissan inlett ett samarbete för att undersöka den tekniska utvecklingen som ska göra smart laddning till verklighet, enligt ett pressmeddelande.

 De två företagen har undertecknat ett treårigt samarbetsavtal om att undersöka de nya tekniker som krävs för att bygga en tillförlitlig, dynamisk infrastruktur för smart laddning.

Comments are closed.