Satsning på energiforskning i höstbudgeten

Regeringen meddelar att de gör en stor satsning på energiforskning i höstbudgeten. De kommande tre åren satsas cirka 1,3 miljarder kronor per år, vilket ska öka till en permanent årlig summa om 1,4 miljarder från och med 2016. Men för 2013 blir satsningen lika stor som i år.

– Världen befinner sig mitt i en global klimatutmaning. Vår generations moraliska uppgift är att ställa om till ett hållbart samhälle, för en hållbar framtid. Det förutsätter att vi minskar användningen av fossil energi, ställer om till förnybar energi och att vi utvecklar nya tekniker som gör att vi kan producera och använda energin mer effektivt än idag, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen att energiforskningssatsningen ligger kvar på dagens nivå och successivt stärks till 2016 och därefter blir permanent för att skapa långsiktighet. Över en tioårsperiod kommer det innebära närmare 14 miljarder kronor till energiforskningen.

Tidigare satsningar på energiforskning har bidragit till de svenska framgångarna med till exempel värmepumpar, smarta elnät och biodrivmedel. De kommande åren kommer energiforskningen riktas mot olika strategiska områden där Sverige har möjligheter att göra klimat- och energipolitisk skillnad, samtidigt som grunden läggs för nya exportframgångar. Det handlar till exempel om att utveckla effektiv solcells- och vågkraftsteknik, och om att ta fram framtidens el- och hybridbilar som på sikt kan göra oss oberoende av fossila bränslen, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.