Satsning på bredband

Organisationerna ITU och Unesco bildar en global bredbandskommission.

Ledande namn från industrin, UN-agenturer och civila organisationer ska arbeta för strategier som ska förbättra övergången till bredband och påskynda framtiden mot MDG (Millennium Development Goals).

ITU och Unesco meddelar idag att de etablerar en “top level Broadband Commission” för digital utveckling som ska definiera strategier för att påskynda utrullningen av bredband över världen och utveckla tillämpningar som kan ge förbättringar inom bredbandsnätverk och leverans av sociala tjänster, allt från hälsovård och utbildning till miljöledning, säkerhet och mycket mer.

Enligt organisationerna kommer 20 experter runt om i världen, och då inte bara ledande teknologiexperter, utan också ledare från ett brett spektrum av områden inom affärs- och sociala sekto rn med flera att delta.

Comments are closed.