Samexistensmätning ger bättre mottagning i bilen

Allt fler radiosystem måste kunna samexistera i en bil. Det innebär att de måste kunna sända eller mottaga utan att störa varandra. Risken för störningar måste elimineras redan under utvecklingsprocessen.


En mobilradiomätplats som är gjord för multistandard är en lämplig testutrustning för samexistensmätningar
Läs mer..

Ladda ner den nya produktionsöversikten

Läs de nya temaartiklarna om störning/avstörning

Läs temaartiklarna om mikroprocessorer

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.