Avtalar om hållbara energilösningar

ABB, E.ON och Ericsson meddelar att företagen har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla innovativa produkter och tjänster som erbjuder smarta energilösningar till en mängd branscher.

Samarbetsavtalet omfattar initialt fyra arbetsområden; kommersiella fastigheter, transporter, solenergiproduktion och datacenter. Inom vart och ett av dessa områden finns det en rad framtagna affärsidéer.

Arbetet kommer att fokusera på den nya stadsdelen Brunnshög i Lund med visionen att skapa en världsledande forsknings- och innovationsmiljö och en europeisk modell för hållbar stadsplanering. Målet är att tillsammans arbeta för att öka innovationstakten och därigenom kunna erbjuda lösningar som förbättrar energi- och drifteffektivitet i de utvalda områdena. Fokus för samarbetet är insamling, analys och spridning av data på ett sätt som ska vara till nytta för både företag och konsumenter.

– I ABB:s strategi Next Level lyfter vi vikten av partnerskap för att åstadkomma hållbar tillväxt. Vår teknikutveckling fokuserar på fördelarna med att tillämpa ’Internet of Things, Services and People’. Vi ser en stor potential att tillsammans med Ericsson och E.ON skapa smarta lösningar för såväl kommersiella som privata kunder. Satsningen på världsledande materialforskning i Lunds nya stadsdel Brunnshög skapar möjligheter för innovation inom många områden, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige i ett pressmeddelande.

Comments are closed.