Samarbete, verifiering och IP

– Vi fördjupar vårt samarbete med halvledarföretag som TSMC och IP-företag som ARM, säger Lip-Bu Tan, vd för Cadence. Ett bra exempel på det är Cortex-implementeringen i 20 nm som ARM, Cadence och TSMC tagit fram tillsamman.

Lip-Bu Tan är optimistisk om de närmaste årens elektronikmarknad och inte minst marknaden för utvecklingshjälpmedel.
– Utvecklings- och verifieringstiden måste ner, samtidigt som komplexiteten ökar snabbt. Det innebär till exempel att efterfrågan på FPGA-baserade acceleratorer ökar. Vi satsar nu kraftigt på ett utvecklingsflöde där många olika verifieringsverktyg kan samarbeta. Vi satsar också på kundanpassning, framför allt av IP, som gör att kundernas utvecklingstid kan kortas ner.
Att effektivisera kundanpassningen av IP är något som Cadence har satsat mycket tid och pengar på de senaste åren. Företaget har tagit fram en metodik för att automatisera sin IP-anpassning, en "IP Factory", som är tänkt att korta ner anpassningstiden dramatiskt.
– Det stora problemet med IP har alltid varit kundanpassningen, säger Martin Lund, ansvarig för SoC Realization Group. Att köpa ett IP-block kan verka enkelt, men innan blocket är anpassat och verifierat har det gått alldeles för lång tid.
Martin Lund kom nyligen till Cadence från Broadcom, så han har en gedigen erfarenhet de problem som en kund ställs inför vid köp av IP. Tanken med den nya metodiken från Cadence är att kunden får ett färdiganpassat och färdigverifierat block utifrån kundens krav. IP-blocken är utvecklade på ett sådant sätt att de flesta av modifieringarna kan göras på "hög nivå" och det gör i sin tur att anpassningarna går snabbt.

Comments are closed.