Samarbete ska stärka europeisk halvledarindustri

Fyra av de ledande europeiska regionerna för mikro- och nanoelektronik kommer att samordna sina kompetenser inom forskning, utveckling och produktion och bilda det transnationella, forskningsdrivna “Silicon Europe – The Leaders for Energy Efficient ICT Electronics”.

I klustret ingår fyra nationella konsortier som alla uppges ha etablerade strukturer för ett nära samarbete inom forskning, företagande och bland myndigheter. Klustrena är: "Silicon Saxony", centrerad kring Dresden (Tyskland), "Point-One", centrerad kring Eindhoven (Nederländerna), "Minalogic", centrerad kring Grenoble (Frankrike) och "DSP Valley", centrerad kring Leuven (Belgien).

De partners som ingår i Silicon Europe är sammanlänkade genom ett gemensamt mål: De är fokuserade på att säkra Europas position som världsledande centrum för energieffektiv elektronik. Samtidigt som man eftersträvar att nå detta huvudmål kommer Silicon Europe tillföra betydande bidrag mot att förverkliga flera delmål som man menar kommer att vara av avgörande betydelse för Europas framtida ekonomi (rörande Europas konkurrenskraft), vetenskap (om säkring av ”know-how” för tillverkning av mikro- och nanoelektronik) och samhället (om lösningar för globala ”mega trends” som bland annat innefattar storskaliga, hållbara trender inom bland annat energieffektivitet).

En av de utpekade nyckelteknologierna är mikro- och nanoelektronik som upplever en allt hårdare global konkurrens. Europa har en sjunkande andel av de globala investeringarna inom mikroelektronik. Bara 10 procent av en total investering på 28 miljarder euro i mikroelektronik hamnade inom EU under 2007, vilket kan jämföras med 48 procent i Asien. Europas marknadsandel för halvledare har minskat från 21 procent till 16 procent sedan 2000. Trots det är antalet direkta sysselsatta inom mikroelektronik i Europa över 110.000 och inom tillverkning av utrustningar ytterligare 105.000.

Silicon Europes insatser inom mikro- och nanoelektronik avser att avsevärt bidra till Europas ekonomiska och innovativa styrka – både på kort och lång sikt. På kort sikt kommer mikro- och nanoelektronik hjälpa traditionella industrier att öppna nya marknader och leda till en ökning av energieffektiviteten inom alla sektorer. I slutändan kommer den europeiska halvledarindustrin växa och anta den asiatiska och globala utmaningen på marknaden. Sist men inte minst, ska Silicon Europe-initiativet höja medvetenheten om vikten av den europeiska halvledareindustrin hos den breda allmänheten och hos myndigheter, skriver Silicon Europe.

Mer information om Silicon Europe kan hittas på www.silicon-europe.eu/ .

Comments are closed.