Samarbete för fler ingenjörer

Nu dras en förstudie igång med målet att ett tekniskt basår ska kunna ges runt om i länet och Älvkarleby. Det är en samverkan mellan Högskolan i Gävle, länets kommuner och Region Gävleborg. Huvudsökande är Hälsingeutbildningar.

 

Gävleborgs län har ett stort behov av att fler utbildar sig då länet har landets lägsta utbildningsnivå. Fler måste utbilda sig, särskilt inom högre teknisk utbildning, inte minst för att kompetensförsörja industrin i länet.
– Planerna tog fart vid en träff med alla länets Lärcentra, säger Bengt Eriksson, chef vid Akademin för teknik och byggd miljö vid Högskolan i Gävle. Vi ser detta som ett sätt att höja kompetensen och få fler att läsa en teknisk utbildning. Vi vill avdramatiserar steget till högre teknisk utbildning och öka tillgängligheten till den ute i länet. Problemet hittills har varit att Basåret vid Högskolan i Gävle har begränsat antal platser, och som inte alltid fylls av studenter från Gävleborgs län.
– Vi insåg snabbt att en huvudaktör är Komvux. Om vi kan samverka i utbildningen, examinationen och samtidigt ge garantiplatser på högskoleingenjörsutbildningar på Högskolan i Gävle, då har alla vunnit.
– En studiegrupp kommer att vara kvar på Högskolan i Gävle. På det sättet kan vi ta in till laborationer och de lärare som finns här kan åka ut ibland. Vi behöver synas mera, Högskolan i Gävle skall vara förstahandsvalet i alla lägen.
Förstudien är tänkt att vara klar under våren, för att om möjligt starta utbildningen till hösten 2015.
– Får vi fler att läsa på våra ingenjörsutbildningar så får vi också fler ingenjörer ute i länet. Studenterna kommer tillbaka till sina byar och städer i länet och blir ingenjörer där och så kan företagen stanna kvar.

Comments are closed.