Nya rön om lågbrustransistorer

Forskare vid Chalmers har visat att brusfaktorn i transistorer kylda till nära 0 Kelvin begränsas av egenuppvärmning, och inte som man tidigare trott av heta elektroner. I en speciellt framtagen halvledarprocess har Chalmers tillverkat transistorer i indiumfosfid, som sedan kylts till -260 grader Celsius.
De nya rönen beskrivs i en artikeln den högt rankade tidskriften Nature Materials.


Läs mer

Läs temaartiklarna om störning/avstörning

Ladda ner produktionsutrustningsöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.