Samarbetar kring gigantiskt radioteleskop

IBM och ASTRON meddelar att de ingått ett femårigt forskningssamarbete kring världens största radioteleskop.

ASTRON (the Netherlands Institute for Radio Astronomy) och IBM offentliggjorde idag ett femårigt forskningssamarbete som går under namnet DOME. Målet med samarbetet är att bistå SKA (Square Kilometer Array), ett internationellt forskningskonsortium för att bygga världens största och mest känsliga radioteleskop.

Tanken är att SKA-teleskopet ska aktiveras 2024 och då kunna registrera svaga radiosignaler från rymden. De signaler som ska samlas in skapades för över 13 miljarder år sedan från Big Bang och astronomer tror att om dessa signaler analyseras kan de bidra till att lösa mysterier med mörk materia och universums uppkomst. SKA kommer att samla in ungefär två gånger så mycket data varje dag som dagens globala internettrafik. Forskarna uppskattar att processorkraften som krävs i teleskopet kommer att motsvara flera miljoner av dagens snabbaste datorer.

Forskare från ASTRON och IBM kommer att samarbeta i det nyligen etablerade ASTRON & IBM Center for Exascale Technology i Drenthe, Nederländerna.

De båda organisationerna har också tagit fram en film som beskriver projektet .

Comments are closed.