Samarbetar inom TPEG-tjänster med digital radio

Medan konventionella navigeringssystem är ganska begränsade till att snabbt guida användaren från punkt A till punkt B kommer nästa generationens digitala ”medhjälpare” ge en mer fullständig och aktuell information, tillhandahålla tillförlitliga prognoser av trafikutvecklingen samt erbjuda ytterligare tekniker såsom sömlös navigering. Fraunhofer och Frontier Silicon samarbetar nu inom området TPEG-tjänster för digital radio
Detta är möjligt tack vare TPEG kodningsstandarden (Transport Protocol Experts Group). TPEG är en teknik som öppnar möjligheter för en ny generation av trafikinformationstjänster som distribueras via digitala kanaler. På grund av sitt låga krav på bandbredd är tekniken särskilt väl lämpad för digitala utsändningar (DAB, DRM, DVBx).

Fraunhofer och brittiska Frontier Silicon meddelar att de samarbetar om att utveckla komponenter för att underlätta mottagandet av TPEG-tjänster via digitala sändningar (DAB+). En demonstrator ska visa upp den mer omfattande funktionalitet som kommer att finnas tillgänglig efter den förestående övergången från RDS-TMC via FM-radio till det betydligt mer kraftfulla TPEG via DAB+.

En prototyphårdvara har utrustats med en Frontier Silicon DAB+-modul som kan strömma utsändning av TPEG-data med hjälp av AUTODAB1.0 programvara. För att ta emot, avkoda och hantera TPEG-data har Fraunhofers TPEG Klient-Kit implementerats vilken underlättar hanteringen av TPEG-meddelanden med litet krav på minne. På årets CeBIT-mässa kommer partnerna att visa upp sin TPEG övervakningsapp baserad på Android. Den samlar in inkommande TPEG-meddelanden och visualiserar dem på en interaktiv karta. Ytterligare information om respektive meddelanden kan visas genom att klicka på dem. Innovativa navigeringslösningar möjliggörs genom GPS-lokalisering, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.