Säker programmerbar logik

FPGA-familjerna SmartFusion2 och IGLOO2 från Microsemi är först att uppfylla "NSA Information Assurance Directorate Secure Implementation Guidelines". Det innebär konkurrensfördelar, framför allt inom försvarsprojekt.

Secure Implementation Guidelines (SIG) är enligt USAs försvarsdepartement en viktig del av strategin för säkra system och nätverk (TSN). Det nya dokumentet för programmerbar logik baseras på krav på säker kommunikation och programhantering från underleverantörer till försvaret. Marknaden för kommunikationsutrustning till försvaret förväntas nå 30 miljarder dollar år 2022.
– Det här är ett signifikant steg för oss, säger Esam Elashmawi, vp för Microsemi och ansvarig för företagets SoC-grupp. Genom att uppfylla kraven ökar tilliten från våra försvarskunder.

Comments are closed.