Safer söker koppling till olycksrisk i trafiken

Data från 3000 instrumenterade bilar ska ge sambandet mellan ouppmärksamhet och olycksrisk. I den största studien om förarbeteende någonsin har kompetenscentrumet Safer vid Chalmers fått i uppdrag att undersöka hur ouppmärksamhet hos förare påverkar risken att krocka.

Risken med att prata och använda smarta mobiltelefoner under körning debatteras livligt i Sverige. Det finns mycket i och utanför bilen som bidrar till att förare förlorar fokus och råkar ut för olyckor i trafiken. Det är livsfarligt att släppa vägen med blicken för att fingra på knappar och displayer och risken ökar markant för att en olycka ska inträffa. Det är dock osäkert vilka åtgärder som bör införas för att minska olyckorna.

Safer har nu genom det amerikanska forskningsprogrammet Strategic Highway Research Program, SHRP 2, fått i uppdrag att undersöka hur ouppmärksamhet hänger ihop med risken att råka ut för en upphinnandeolycka. En upphinnandeolycka är en kollision där en bil kör in i ett framförvarande fordon, ett scenario som är mycket vanligt och som ofta orsakar långvariga skador hos de inblandade.

Över 3000 instrumenterade bilar rullar just nu på vägarna i USA och samlar under två år in data och video kontinuerligt om hur förarna kör och beter sig i fordonet. Mängden data omfattar över en petabyte och kommer att analyseras av svenska forskare på Safer.

– Det är unikt att ett svenskt forskarlag får tillgång till sådana exklusiva data. Genom dem får vi tillgång till information om vad som föregår en krock, incident eller så kallad nära-krock, säger Trent Victor från AB Volvo och forskningsledare inom förarbeteende på Safer. Vi kommer att få fram vilka riskfyllda beteenden som orsakar olyckor vid distraktion. Resultaten kommer att påverka hur man utformar tekniken i bilar, inklusive mobiltelefoner, och hur aktiva säkerhetssystem bör utformas.

– Det gäller att förstå hur du exempelvis ska använda din mobiltelefon eller byta radiokanal. Vissa sätt är farligare än andra, och det är viktigt att förstå vilka som är rätt. Fokus i studien ligger alltså på hur aktiviteten utförs och inte vad som utförs. Exempelvis kan man byta radiokanal på ett mer eller mindre riskfyllt sätt, säger Trent Victor.

Safer uppges harstor erfarenhet av att samla in, behandla och analysera förardata på både nationell och internationell nivå. SHRP2 är den största studien om förarbeteende någonsin.

– Att få ett uppdrag som detta från USA är ännu ett erkännande. Safers forskare räknas till de främsta i världen inom detta område, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på Safer i ett pressmeddelande.

Deltagande parter i projektet är Chalmers, VTI, AB Volvo och Volvo Personvagnar. Projektet är på tre år men den första beviljade fasen är ett år.

Comments are closed.