Saab ska koordinera europeiskt utvecklingsprojekt

Saab har utsetts till koordinator inom MIDCAS-konsortiet. MIDCAS har fått ett kontrakt av European Defence Agency (EDA) för att utveckla system som förhindrar kollisioner, så kallade ”sence and avoid”-system, och som ska möjliggöra för obemannade flygfarkoster (UAV:er) att befinna sig i oreglerat luftrum.

Det totala ordervärdet från EDA är cirka 50 miljoner euro varav Saab’s del blir runt 105 miljoner svenska kronor. Konsortiet består av 13 europeiska aerorymdindustrier och Saab kommer att ansvara för projektledning, övergripande koordinering och för viss teknik. Innan obemannade flygfarkostsystem kan tillåtas befinna sig i de oreglerade luftrummen (non-segregated airspace) tillsammans med bemannade flygplan finns det ett behov av att undvika alla potentiella hot om kollisioner.
Den övergripande målsättningen för projektet är att uppvisa teknologier för ”sence and avoid”-system för obemannade flygfarkoster, som lever upp till kraven på trafikseparation och undvikande av kollision på relativt låg höjd, det som benämns ”mid-air”, inom det oreglerade luftrummet och i samarbete med europeiska organisationer leverera tekniska underlag så att standards kan tas fram på området.

Comments are closed.