Nystartade företag får 300 000 kronor vardera

Intelligenta etiketter, skydd för stålrör samt en ny tjänst för direktsändning av sport. Det är några av satsningarna i tio nystartade, FoU-baserade företag som finansieras med 300 000 kronor vardera i VINNOVAs och Energimyndighetens VINN NU-program. Företagen är från Borås, Göteborg, Malmö, Norrköping, Vara samt Stockholmsområdet.

VINN NU riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Varje år finansieras upp till 20 företag med 300 000 kronor vardera. En finansieringsomgång hålls på våren och en på hösten. Bakom satsningen står VINNOVA och Energimyndigheten. Av vårens finansierade företag finns fem i Stockholmsområdet samt ett vardera i Borås, Göteborg, Malmö, Norrköping och Vara.
Vårens VINN NU-företag:
* img media AB (Malmö) – plattform som sammanlänkar alla aktörer inom bildmarknaden: fotografer, bildbyråer och bildköpare.
* Inorel AB (Norrköping) – intelligenta etiketter som kan användas för övervakning av kvaliteten på produkter och processer. Till exempel kan temperaturövervakningsetiketter tillverkas av vanliga tryckmaskiner och användas för övervakning av härdningen av betong för att veta när tillräcklig hållfasthet uppnåtts.
* Mutewatch AB (Stockholm) – produktframtagning inom informations- och kommunikationsteknik inom ”time management”.
* Pluricast AB (Upplands Väsby) – tjänst som kombinerar beräkningar av hur mobilanvändare uppträder med innehåll anpassat efter tid och plats, vilket optimerar både nätverk och användarens upplevelser.
* Pulptech AB (Borås). Nästan alla stålrör behöver skyddas under lagring och transport. Idag används ett antal olika sorters plastpluggar. Pulptech ska ersätta dessa med pluggar tillverkade av ett miljöanpassat fiberbaserat material, vilket gör pluggarna både biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara.
* Qrodo AB (Solna) – live broadcasting-tjänst bestående av sändarapplikation, bandbredd och webbapplikation som möjliggör samtidigt tittande för tusentals personer. Tjänsten innebär att vem som helst ska kunna genomföra sportsändningar med resultatrapportering och kommentatorfunktion där kraven på utrustning inskränker sig till persondator, DV-kamera och internetuppkoppling.
* Ricksell Innovation AB (Ekerö) – verktyg som använder avancerade matematiska sökalgoritmer för att provocera fram fel i programvara. Detta innebär att tiden för testning kan kortas med upp till 80 procent, vilket ger kostnadsbesparingar och bättre kvalitet i programvaran.
* SCS Engineering AB (Gustavsberg) – sond som indikerar om korrosionsangrepp uppstår på metallkonstruktioner i mark, vatten, betong och olika processer, vilket kan användas av förvaltare av till exempel betongkonstruktioner, olje- och gasledningar, processindustrier, raffinaderier och bensinstationer.
* Talkamatic AB (Göteborg) – dialoghanterare tillsammans med kringtjänster till främst fordonsbranschen. En dialoghanterare är den centrala komponenten i ett dialogsystem, det vill säga system för att till exempel röststyra datorer.
* Tomologic AB (Vara) – optimeringstjänst för framställande av skärplaner. Genom att föra in skärteknik i optimeringsmjukvaran kan stora material- och produktionsresurser sparas.
VINN NU ska underlätta för nystartade FoU-baserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga, kommersiellt intressanta utvecklingsprojekt. På så sätt kan de utvecklas, finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag.

Comments are closed.