SAAB AB går in navAero AB

SAAB AB investerar i navAero AB för att tillsammans med dem kunna kommersialisera utvalda teknologier.

Sundsvallsföretaget navAreo har på kort tid blivit en av världens ledande leverantörer av avancerad flygelektronik, såsom navigationssystem och annan intelligent utrustning för "cockpit".
Håkan Rosén, ansvarig för Saab Ventures, säger:
– navAreos navigationssystem och andra högteknologiska produkter erbjuder stora ekonomiska fördelar för flygbolag av alla storlekar, och marknaden är redo för en förändring! Vår investering skapar förutsättningar för nästa steg i marknadsexpansionen.
En certifierad och innovativ lösning från navAero innebär ett kostnadseffektivt sätt att uppgradera tekniken i cockpit genom en s k ”Electronic Flight Bag” (EFB). Mindre än 10 procent av världens flygflotta bedöms vara utrustade med EFB-teknologi idag, så det finns en stor marknadspotential.
Huvudprodukten, navAero tBagC22, är en robust och prisvärd EFB-dator med bildskärm, utrustad med det senaste inom teknik och kommunikation.
Alla navAeros system uppfyller flygindustrins normer och krav på certifiering enligt RTCA/DO-160E.

Comments are closed.