Så tillförlitliga är korten från S.E.E.

Under elektronikmässan Scandinavian Electronics Event, S.E.E., 2016 producerades kretskort som nu är på labb för test och analys av kvalitén. Produktionssätten varierades flera gånger om dagen och alla kretskorten fick egna nummer för spårbarhet. Resultaten presenteras den 8 september på konferensen Tillförlitlighet och Renhet 2016, där erfarenheter och kunskap delas.

 

I finans- och bostadsvärlden diskuteras det frekvent om bubblor och när de förväntas spricka. Inom elektronikindustrin finns motsvarande risk för bubblor och de kan benämnas renhet och tillförlitlighet!
En av Branschorganisationen Svensk Elektroniks huvuduppgifter är att medverka till att svensk elektronikindustri ligger i framkanten när det gäller att leverera elektronikprodukter av högsta kvalité och tillförlitlighet. Detta är en förutsättning för att svenska företag fortsatt skall kunna vara ledande inom att ta fram framtidens Internet-of-Things lösningar, utveckla Industri 4.0 och digitalisera Sverige. I grunden bygger det på tillförlitlig elektronik.
Under elektronikmässan Scandinavian Electronics Event, S.E.E., 2016 producerades kretskort som nu är på labb för test och analys av kvalitén. Produktionssätten varierades flera gånger om dagen och alla kretskorten fick egna nummer för spårbarhet. Resultaten presenteras den 8 september på konferensen Tillförlitlighet och Renhet 2016, där erfarenheter och kunskap delas.
Kretskorten undersöks och analyseras nu av dessa världsledande specialister och laboratorier:
* Bob Willis – sammanställer Röntgen och AOI (Automatisk Optisk Inspektion) resultatet.
* NPL (National Physical Laboratories) i UK – utför SIR (Surface Isolation Resistance) renhetstester enligt två olika metoder baserade på de IPC-B-52 kort som producerades på S.E.E. 2016.
* Zestron GmbH i Tyskland – utför IC (Ion Chromatography) renhetstester baserade på de IPC-B-52 kort som producerades på S.E.E. 2016.
* Fraunhofer ISIT i Tyskland, Swerea i Göteborg och Hytek i Danmark – utför tillförlitlighetstester på lödfogarna baserat på olika delar av huvudkortet som producerades på S.E.E. 2016.
Bob Willis och representanter från dessa laboratorier kommer själva närvara och presentera resultaten på Tillförlitlighet och Renhet 2016 under ledning av moderatorn Lars Wallin.
Som ett led i att hjälpa svensk elektronikindustri att fortsätta utveckla sin produktion kommer alla deltagarna att få del av dokumentation på vad som fungerade och inte fungerade. På så sätt underlättas att minimera riskerna för att oönskade bubblor kommer att spricka och orsaka stora kostnader. Dessutom finns leverantörer på plats för att i pauserna informera om hur de kan hjälpa till med tillförlitlighet.
Enklaste sättet att registrera sig för denna unika konferens är att gå in på www.see-event.se

Comments are closed.