Över 33 miljoner till innovativ elektronik

Det strategiska forsknings- och innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem har sedan 2014 delat ut 33,4 miljoner kronor till satsningar på utveckling av framtidens smarta elektronik. Nu har ytterligare 11 projekt beviljats totalt drygt 33 miljoner i stöd till projekt med totala budgetar om 71,5 miljoner kronor.


Mats Odell, ordförande för Smartare Elektroniksystem

Till utlysningen sökte 38 företag och organisationer totalt 93 miljoner kronor för att utveckla nya smarta elektroniksystem.
– Det är glädjande att det finns stort intresse från svenska företag att skapa nya innovationer. Det här är ett bevis på svenska företags förmåga att ta fram framtidens lösningar, säger Mats Odell, ordförande för Smartare Elektroniksystem.
Programmet har årligen två utlysningar, en större i mars och en mindre, för förstudier, i september.
Elektroniska komponenter och system finns i snart sagt allt och ökar i betydelse för såväl näringslivet som samhället i stort. Svenska elektroniska komponenter och system är både betydande exportvaror och möjliggörare av industriell tillväxt och en hållbar samhällsutveckling.
Elektronik är en förutsättning för lösningar på globala utmaningar som energieffektivisering, avancerad medicinteknik, trådlös kommunikation och miljösmart produktion. Elektronik är möjliggörare för många av våra aktuella buzzwords som Internet of Things, Digitalisering och Industri 4.0. Därför är det viktigt att fortsätta utveckla smart elektronik.
– Det man inte alltid tänker på är att i grunden är det smart elektronik, både hård- och mjukvara, som gör allt detta möjligt. Vi har tusentals konkurrenskraftiga företag som arbetar med detta i Sverige. En stark elektronikindustri är viktig för Sverige, säger Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem.
Flera av de projekt som tidigare fått beviljade medel kommer den 15 september att presentera sina resultat på en SUMMIT som Smartare Elektroniksystem arrangerar på Tekniska Museet i Stockholm.

Comments are closed.