Så främjas bredbandsutbyggnad och konkurrens

Kommunikationsmyndigheten PTS lyfter i en rapport fram fem exempel på kommunalt agerande som främjar bredbandsutbyggnad och effektiv konkurrens. Syftet är att ge ytterligare vägledning till kommunerna om hur bredbandsfrågor kan hanteras på lokal nivå.

Kommunerna har flera viktiga roller på bredbandsområdet. De kan – bland annat som markägare, fastighetsägare och ägare av bredbandsnät – främja bredbandsutbyggnad och effektiv konkurrens.

Kommunikationsmyndigheten PTS ger i rapporten "Goda exempel på kommunalt agerande på bredbandsområdet" fem exempel på positivt kommunalt agerande som ligger i linje med flera av de principer för kommunala insatser på bredbandsområdet som PTS, Sveriges Kommuner och Landsting och Konkurrensverket presenterade under hösten 2010.

  • Göteborgs stadsnät Gothnet har vid flera tillfällen omprövat sin roll och släppt in  kommersiella aktörer där det har varit möjligt.
  • Bostadsföretaget Stångåstaden i Linköping främjar konkurrens via parallella nät i företagets fastigheter.
  • Arvidsjaurs stadsnät har omprövat sin verksamhet och erbjuder nu endast tillgång  till fibernät till andra operatörer, från att tidigare ha sålt egna tjänster till  slutkunder.
  • Nacka kommun har icke-diskriminerande markavtal, vilket ger lika förutsättningar för bredbandsoperatörer som vill etablera sig i kommunen.
  • Linköpings kommun lyfter genom sitt IT-infrastrukturprogram fram bredbandsutbyggnad som en naturlig del i kommunens översikts- och detaljplanearbete.

PTS arbete gentemot kommunerna är föranlett av ett uppdrag från regeringens bredbandsstrategi. Uppdraget innebär att PTS ska genomföra riktade informationsinsatser till kommuner med syftet att främja en i första hand marknadsdriven utbyggnad av  bredbandsinfrastruktur, minska snedvridning av konkurrensen samt för att tydliggöra  kommunala aktörers roller på bredbandsmarknaden, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.