RS Components utökar Panasonic-utbud

Distributören RS Components utökar kraftigt sin produktportfölj av komponenter från Panasonic efter ett ingånget distributionsavtal.

Sedan RS Components började distribuera Panasonics komponenter i november 2009 har de båda företagens relation stärkts. Distributören meddelar att de nu lägger till ytterligare 1 400 nya produktlinjer halvledare från hela Panasonics omfattande utbud, varav 800 nu ska finnas tillgängliga från lager. Produkterna inkluderar nya diskreta komponenter, transistorer och dioder. Det utökade sortimentet stöds av en ny mikrowebbplats med hela produktutbudet under ett enda paraply på: rswww.com / Panasonic

Den förstärkta halvledarportföljen omfattar bland annat nya, kompakta Schottky-barriärdioder för ytmontering, ”recoverydioder” med ultrasnabb TRR-karaktäristika, zenerdioder i en rad olika kapslingar, tillsammans med nya digitala transistorer och småsignal- FET:ar.

Comments are closed.