Röststyrning för IoT lyfter specialprocessor

Röststyrning är vanligt i smarta telefoner, men tekniken blir också allt intressantare i små strömsnåla IoT-tillämpningar, t ex i sensorband. Tensilica lanserar nu en rad lättanvända specialprocessorer avsedda för extremt strömsnåla audiotillämpningar.


Relativa prestanda för DSP-intensiva operationer jämfört med några RISC-arkitekturer

– I många av de nya miniatyriserade konsumentprodukterna är röststyrning ett absolut krav, säger Gerard Andrews, Senior Product Manager for Audio/Voice IP hos Cadence. Det finns helt enkelt inte plats för något annat. Men ständig röstavkänning är strömkrävande och helst vill man algoritmer som gör att apparaten bara svarar på kommandon från ägaren.

En naturlig lösning är att använda optimerade specialprocessorer för audiotillämpningar, något som Cadence varit hårt involverade i sedan köpet av Tensilica för två år sedan. Tensilicas konfigurerbara Xtensa-arkitektur används idag i en hel del audioprodukter och det finns ett brett mjukvarustöd. Med den nya Tensilica Fusion DSP lanserar företaget en mera färdigkonfigurerad lösning för tillämpningar som kräver låg energiförbrukning och liten kiselarea.

– Arkitekturen är fortfarande anpassningsbar, med flyttalsmoduler, olika MAC-versioner, kryptomoduler etc, men i grunden är det en mycket effektiv VLIW-arkitektur baserad på vår HiFi 3-modul.

Fusion DSP är optimerad för extremt låg energiförbrukning i audiotillämpningar och andra DSP-krävande områden. Det är en svår ekvation, eftersom den här typen av tillämpningar kräver betydligt högre prestanda än t ex normala sensorapplikationer. Det är också orsaken till att användarna ofta väljer att kombinera en konventionell RISC-kärna med en optimerad DSP-modul för att kunna hålla ned klockfrekvensen. I många fall låter man också Fusion DSP ta hand om alla uppgifter.

Optimerad hårdvara är förstås bra, men det gäller att ha tillgång till mjukvara också. Här har Cadence nytta av att Xtensa använts i så många audiosammanhang. Det finns en bred infrastruktur med mjukvara för en mängd olika audiostandarder. Det finns också stöd för operativsystem och vanliga mjukvarumiljöer.


Gerard Andrews, Cadence

Comments are closed.