Röstar om samarbete kring EU-patent

Ska det bli möjligt att ansöka om ett patent som gäller i alla EU-länder i stället för att, som idag, vara tvungen att ansöka om enskilda patent i varje EU-land var för sig? Svaret på den frågan har visat sig vara svårlöst.

Europaparlamentet ska återigen ta ställning till att införa en enda ansökan som gäller för alla EU-länder under februarisessionen i Strasbourg, den 14-17 februari.

Då ska ledamöterna rösta om en förfrågan från tolv medlemsländer, däribland Sverige, om ett fördjupat samarbete kring en enda EU-patentansökan. Om Europaparlamentet röstar ja till att länderna ska kunna gå vidare och samarbeta kring patentfrågan och om EU-ländernas ministerråd också ger grönt ljus kan EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag.

Hittills har EU-länderna inte kunnat lösa den här frågan som har stötts och blötts sedan år 2000. Språkfrågan – till vilka språk patentet skall översättas – har varit en av de frågor som man inte har kunnat komma överens om. Idag är det cirka tio gånger dyrare att få igenom ett patent på EU-marknaden jämfört med i USA. En stor del av kostnaderna går till översättning. Tidigare i veckan gav parlamentets rättsliga utskott grönt ljus om ett fördjupat samarbete kring EU-patent.

Det nuvarande, fragmenterade europeiska patentsystemet är komplext och dyrt: enligt Europeiska kommissionen kan ett europeiskt patent, validerat i 13 länder, kosta upp emot 18.000 euro, varav nästan 10.000 euro enbart går till betalning för översättningar.

Comments are closed.