Rokes MRA väljs till UAV från Saab

Roke Manor Research Ltd (Roke), ett Chemring koncernbolag, meddelar att de framgångsrikt arbetat med Saab för att integrera sin miniatyriserade radarhöjdmätare (MRA) i Saabs Skeldar-UAV.

 

Rokes MRA typ 2 kommer att integreras i Skeldars landningssystem för att möjliggöra för Saabs medeldistans-UAV att exakt bestämma dess höjd över marken.

– Roke s MRA kommer att leverera den mycket höga noggrannhet som krävs för att bli en del av avionikuppsättning i Skeldar. Detta kommer effektivt att stödja Skeldars höga autonomi vid landning för att maximera en säker avslutning på uppdrag. MRA: s kompakta storlek och låga vikt ger oss även möjlighet att lösgöra utrymme på Skeldar och maximera nyttolasten, säger Jonas Carlsson, Senior Product Manager på Saab.

MRA Typ 2 uppges ge en hög nivå avseende flexibilitet vid uppdrag, tillförlitlighet i olika typer av terräng inklusive över vatten, vilket ofta är en utmaning för traditionella laserhöjdmätare. Roke s MRA ger också kontinuerligt exakta mätningar i de mest utmanande flygsituationer som vid dimmiga eller dammiga förhållanden, så att uppdrag kan fortsätta oavsett påverkan från omgivningen, enligt ett pressmeddelande.

Mer info om Sheldar-helikoptern finns via den här länken .

Comments are closed.