Rohde & Schwarz fabrik i Teisnach prisat

Rohde & Schwarz fabrik i Teisnach i Tyskland har hedrats med det eftertraktade 2010 ”Factory of the Year”-priset för sin produktion av små serier.

Tävlingen uppges vara en av de mest krävande industriutvärderingarna i Tyskland. Rohde & Schwarzproduktionsanläggningtog första plats i kategorin "Utmärkta små serier". Prisutdelningen ägde rum under två dagar vidFactory of the Year”/GEO-kongressen i Esslingen, Tyskland.

Minister of Economic Affairs för delstaten Baden-Württemberg, Ernst Pfister, delade ut priset till fabrikschef Johann Kraus vid Rohde & Schwarz i Teisnach. Tävlingen hölls under ledning av affärstidningen "Produktion" i samarbete medkonsultfirmanAT Kearney.

 – Att mäta oss mot de allra bästa – det var tanken som fick oss att delta i tävlingen Vi är mycket stolta över att vi nu kan göra anspråk på titeln ”2010 Factory of the Year", säger Mr Kraus.

Juryn imponerades framför allt av de ständiga förbättringarna vid Teisnach-anläggningen, som ansvarar för all produktions- och serviceverksamhet för Rohde & Schwarz sändartillverkning. Teisnach anställda har arbetat hårt i fyra år för att optimera sina tillverkningsprocesser.

– Rohde & Schwarz har satt sin flexibilitet på prov. De anställda har lyckats bryta upp strukturer som inrättas under en40-årsperiod och omorganisera arbetsflöden, förklarar Mr Kraus. ”

För att öka produktionseffektiviteten var förändringar i ansvar och på ledningsnivå nödvändiga. Som ett resultat ledde förändringarna till att ledtiderna för tillverkning av sändare minskade från 35 till 12 dagar. Anläggningen fick också höga poäng för sin leveranssäkerhet.

Juryn var också imponerad av det värdeskapande systemet som utvecklats av Rohde & Schwarz. Teisnachanläggningen kopplades om från en ”jobb-shop produktion”-strategi till ”kontinuerlig flödestillverkning”, vilket ger kortare transportvägar och att minskar lagren i den värdeskapande kedjan.

Detta äldsta branschutvärderingspris utdelas årligen och är öppen för alla fabriker i tysktalande länder samt länder anslutna till EU.

Comments are closed.