Robustare databas i realtidssystem

Enea lanserar idag databassystemet Polyhedra v8.7. Med den senaste versionen av Polyhedra kommer två stora tillägg i funktionalitet – locking och cascaded deletes, vilka ytterligare ökar säkerheten och robustheten i framför allt realtidsapplikationer.

Locking innebär att en applikation kan reservera en del av databasen under tiden den bestämmer sig för vilka ändringar den vill utföra där, så att andra applikationer inte kan förändra innehållet under tiden. Vidare stöds optimistic locking – att en databastabell är läs- och skrivbar för alla användare och alla sessioner, samt pessimistic locking – att tabellen bara är läs- och skrivbar för den nuvarande sessionen.
Cascaded deletes innebär att databasadministratören kan styra över beroenden mellan tabeller så att när ett tabellinnehåll med beroenden till andra tabeller tas bort, tas referenserna och kors-referenserna också bort.

Comments are closed.