IAR certifierar verktyg

IAR Embedded Workbench för ARM finns nu med säkerhetscertifiering från TÜV SÜD enligt de internationella standarderna IEC 61508 och ISO 26262.


– Det innebär att företag med höga säkerhetskrav kan förenkla sina processer, säger Stefan Skarin, vd för IAR Systems.

Säkerhetscertifiering kan innebära stora investeringar och mycket arbete för embeddedföretag. Det gör att små och medelstora företag i många fall har svårt att hänga med. IARs modell innebär att vissa versioner av verktygsuppsättningen låses och certifieras. Därefter görs bara felrättningar inom ramen för certifieringen. Det hela kombineras med utökat stöd med personal som är experter på säkerhetskritiska system.
– På det här sättet kan en kund arbeta med samma validerade verktyg under hela projekttiden, säger Anders Holmberg från IAR. Vi fortsätter att hålla versionen uppdaterad så länge det finns licensierade kunder.
För att undvika en explosion av antal programvarianter kommer bara huvudversionerna av verktygen att certifieras och låsas.
– Det handlar alltså om en ny huvudversion med ca 1,5 till 2 års mellanrum. Men de kunder som vill ligga kvar i en äldre version kan göra det och fortsätta att bli uppdaterade.
På det här sättet blir säkerhetscertifieringen betydligt mer strömlinjeformad än tidigare. IAR kan slå ut arbetet på fler kunder och kunderna kan dra nytta av "stordriftsfördelarna". På sikt kommer förmodligen certifieringsprogrammen att utvecklas till fler områden.
– Idag är det bara ARM-verktygen som är certifierade på det här sättet, men det kan förstås utökas. Man kan också tänka sig fler tjänster inom området. Säkerhetscertifiering blir allt viktigare inom embeddedområdet.
Den certifierade versionen av verktyget levereras med ett certifikat, en säkerhetsrapport från TÜV SÜD och en manual för säkerhetskritisk utveckling. Tillsammans med de certifierade verktygen finns också en särskild supportmodell som garanterar support för den sålda produkten så länge som kontraktet behålls aktivt. I modellen ingår dessutom prioriterad teknisk support, validerade servicepaket och regelbundna rapporter av kända problem och avvikelser.
IAR Embedded Workbench för ARM har testats och godkänts enligt kraven på stödverktyg som definieras i IEC 61508, den internationella paraplystandarden för funktionssäkerhet, samt ISO 26262, som används inom fordonsindustrin. IEC 61508, och andra standarder som härleder från den, används inom alla möjliga industrier med krav på pålitlighet och säkerhet, till exempel processindustri, olje- och gasindustri, kärnkraftverk, maskineri och järnvägskontrollsystem.

Comments are closed.