Riktkopplare med detektorer som IC

På mikrovågskonferensen EuMW i Nürnberg kommer Analog Devices bland annat presentera en integrerad krets, ADL5920, som innehåller såväl riktkopplare som två rms-detektorer.

ADL59200_1

Riktkopplarkretsen klarar signaler upp till  +30 dBm (20 Vtopp-till-topp) och den är kapslad i en 32 anslutningars ”lead frame chip scale package, LTCSP_WQ med måtten 5,1×5,1×0,75 mm.
ADL5920 täcker 9 kHz till 7 GHz. Framåtriktad effekt och retureffekt mäts med var sin RMS-detektor med 60 dB dynamik. Att detektorerna kan hantera så låg frekvens beror på att de är DC-kopplade. Utspänningen från dessa är linjär som funktion av dB.

På Analog Devices hemsida finner vi några preliminära data:  Mellan 9 kHz och 1 GHz anges insertion loss till 1 dB, 1,5 dB för 1 GHz till 3 GHz och 1,9 dB mellan 3 och 6 GHz. Return loss är >15 dB för 9 kHz till 1 GHz, 15 dB för 1 GHz till 3 GHz och 13 dB för 3 GHz till 6 GHz.

Inom 50 dB anges mätfelet till maximalt ±1 dB vid 1 kHz.

Comments are closed.