Renesas skippar drivkretsar

Renesas Electronics meddelar att de lägger ner företagets satsningar och produktion av drivkretsar för stora bildskärmar.

Anledningen uppges vara att det inte finns lönsamhet för företaget att fortsätta verksamheten. Renesas meddelar att de har arbetat för att förbättra prestanda inom verksamheten för storskaliga integrerade drivkretsar för stora bildskärmar genom att vidta olika åtgärder, inklusive att minska tillverkningskostnaderna genom processminiatyrisering och främja utvecklingseffektiviteten. Dock har nedgången inom platta bildskärmar för främst TV-apparater och prisfall placerat Renesas i en mycket svår situation att säkra lönsamheten. Med ingen kortsiktig återhämtning i sikte, konstaterar Renesas att det är svårt att stanna kvar i affärssegmentet inom IC-drivers för stora bildskärmsformat och därför beslutat att dra sig ur verksamheten som en del av sina strukturåtgärder.

Renesas kommer att dra sig ur utvecklingen av integrerade drivkretsar för stora bildskärmar den 31 mars, 2012. För IC:s för stora skärmar som redan har påbörjat massproduceras kommer företaget upphöra med dessa i samråd med befintliga kunder den 31 mars, 2013.

Renesas SP Drivers Inc., ett dotterbolag till Renesas Electronics, kommer att fortsätta att leverera sina ICs för små och medelstora bildskärmar som förut. Var gränsen i storlek går framgår inte.

Comments are closed.