Renesas sänker sin budget

I en reviderad budget för bokföringsåret 2013 ser japanska Renesas både en minskad försäljning och försämrat resultat. Resultatet väntas nu bli en förlust på 176 miljarder yen (ca 12 miljarder kronor).

Renesas verkar ha svårt att komma ur sin nedåtgående trend. I december förra året räknade man med att förlusten för bokföringsåret 2013 (slutar 31 mars 2013) skulle stanna vid 150 miljarder yen. Den reviderade budgeten pekar i stället på en förlust på 176 miljarder yen. Det skall jämföras med en förlust på drygt 62 miljarder yen 2012.
Försäljningen verkar inte minska lika kraftigt. Den nya budgeten pekar på en minskning från 820 till 770 miljarder yen. Det skall jämföras med 883 miljarder år 2012.Större delen kommer från halvledarförsäljningen 711 miljarder i den reviderade budgeten, jämfört med 786 miljarder år 2012.
Orsaken till revideringen är att kvartalet som slutade 31 december 2012 blev klart sämre än förväntat. Efterfrågan från bilindustrin och övrig industri återhämtade sig inte som beräknat. Samtidigt minskade efterfrågan från konsumentmarknaden.
Trots att företaget arbetat hårt med kostnadsminskningar ser Renesas ett kraftigt försämrat nettoresultat (150 till 176 miljarder yen, jämfört med drygt 62 miljarder yen 2012). Förhoppningen att vända det negativa rörelseresultatet till ett positivt kom också på skam. Nu räknar man med ett negativt rörelseresultat på 26 miljarder yen, vilket fortfarande är bättre än 2012 års 56,7 miljarder yen.

Comments are closed.