Renesas säljer halvledarfabrik till Sony

Renesas och Sony har kommit överens om att överföra Tsuruoka-fabriken, inklusive all produktionsutrustning, från Renesas till Sony. Fabriken klarar tolvtumswafers och värdet är fastställt till 7,51 miljarder yen.

Under en övergångstid kommer Renesas att fortsätta att producera halvledare i den Sony-ägda fabriken, men tillverkningen kommer efter hand att föras över till Naka-fabriken. Sony kommer att använda Tsuruoka-fabriken för att klara en ökad efterfrågan på bildsensorer.
Försäljningen görs i första hand för att stärka ekonomin hos Renesas.

Comments are closed.