Renesas nästa generation CPU kärna klar

Nya RX Familjen byggs på en 90nm flash process.

I korthet kommer den nya familjen kunna köras i max 200MHz, processing performance på 1.25 MIPS/MHz, hög kodeffektivitet med 30% minskning jämförd med Renesas existerande produkter, strömförbrukning på 0.03 mA/MHz och vara både kompatibel och skalbar med existerande familjer.

De första exemplaren av den nya RX familjen förväntas vara klara i andra kvartalet 2009.

Comments are closed.