Rekordstort inspänningsområde

Två ny DC/DC-moduler från Flex klarar exceptionellt stora variationer i inspänning: 50 W PKM7500W hanterar 12 till 160 V medan 100 W PKM7100W har ett inspänningsområde mellan 14 och 160 V.

Med dessa stora inspänningsområden blir DC/DC-omvandlarna universellt användbara över hela världen. Det förenklar givetviss både installation och eftermarknad.

Ett exempel på ett område är rullande materiel inom järnvägen. I detta fall varierar spänningarna mycket från land till land. Tidigare var spänningsomvandlare konstruerade för antingen 24, 36 och 48 V eller för 72, 96 och 110 V. Nu ersätts de av en enda omvandlartyp.

De nominella spänningarna definieras av standarden EN50155, vilken uttrycker krav på att enheten skall tåla momentana överspänningar och dippar.  Det betyder att ett 24 V-system skall kunna tåla en nedgång till 14,4 V och att ett 110 V-system skall klara upp till 154 V.

PKW7100W ger upp till 100 W effekt vid 5 V, 12 V, 13,8 V, 15 V, 24 V, 48 V, och 54 V. PKW7500W ger samma utspänningar vid 50 V, liksom 3,3 V.

Comments are closed.