Rekordstor orderingång för Midsummer 2018

Det börsnoterade svenska solenergiföretaget Midsummer kunde notera en rekordstor orderingång på 265 miljoner kronor för 2018. Ökningen beror främst på ökad efterfrågan från den amerikanska marknaden.

– Kalifornien är en gigantisk marknad och delstaten ligger långt framme såväl regulatoriskt som tekniskt, säger Sven Lindström, VD och grundare för Midsummer AB. Alla nya hem som byggs i Kalifornien måste ha solenergi installerat från den 1 januari 2020 och delstaten har nästan hälften av USA:s installerade solenergikapacitet. Vår partner Sunflare satsar stort i denna region och har släppt flera nya innovativa produkter på denna marknad som rönt stort intresse.
Solenergi svarar för nästan 17 procent av Kaliforniens totala energiproduktion. I Sverige är det mindre än en procent. Mängden installerad solenergi väntas fördubblas i USA inom fem år och mer än hälften av all ny elektricitet i USA kommer idag från solenergi. Återbetalningstiden för ett solenergisystem i Kalifornien är kortare än fyra år medan systemen har en teknisk livslängd på minst 25 år.
– Det är en revolution inom förnybar energi vi ser, med USA som banérförare, och potentialen är helt enkelt enorm, inte bara i sydvästra USA utan i hela världen. Solenergi är väldigt konkurrenskraftigt, även utan subventioner och även i kalla länder. Vi tror att framtiden ligger inom BIPV, byggnadsintegrerade solpaneler, som enkelt kan integreras med eller fästas på tak, väggar, fordon, tält, över soptippar m m i urbana miljöer och nära konsumenterna. Den enda begränsningen är produktionskapaciteten. Det skulle krävas 435 av våra DUO-maskiner för att tillverka solpaneler för att täcka endast fem procent av Kaliforniens membrantak.
Midsummer omsatte 115 miljoner kronor 2017 och 165 miljoner kronor under årets första nio månader 2018, med rörelseresultat på 25 miljoner kronor respektive 30,7 miljoner kronor.

Comments are closed.