Rekordnivåer i Västra Götaland

Västra Götaland stod för drygt 90 procent av näringslivets ökning av forsknings- och utvecklingsinvesteringar i Sverige 2017. Totalt satsades en tredjedel av de privata FoU-investeringarna i Västra Götaland. Det visar ny statistik från SCB.

– Siffrorna är ett tydligt kvitto på att näringslivet känner tillit till att investera här, säger Maria Strömberg, avdelningschef kluster och innovation på Business Region Göteborg.
Tidigare har det i många sammanhang lyfts fram att Västra Götaland står för en fjärdedel av landets privata FoU-investeringar. Den siffran kan nu skrivas upp till en tredjedel.
Totalt investerade näringslivet 35,5 miljarder kronor i forskning och utveckling i Västra Götaland 2017. Det är bara fyra miljarder mindre än Stockholms läns 39,5 miljarder kronor. Västra Götaland stod därmed för 32 procent av investeringarna – och alltså drygt 90 procent av landets totala ökning av FoU-investeringar mellan 2015 och 2017.
– Det är en otrolig utveckling. Vi visste att FoU inom näringslivet skulle öka men inte så här mycket, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg som tittat närmare på siffrorna.
Baserat på ett antal nyckelindikatorer för Göteborgsregionen och hur stora dess andelar är av länets total kan man grovt räkna ut att regionen står för två tredjedelar av FoU-investeringarna i Västra Götaland.
– Men stora delar av de ökade FoU-volymerna står förmodligen Göteborgsregionen för även om man ska vara väldigt försiktig här.
– Detta sätter ännu en gång Göteborgsregionen på kartan. Det är hos oss det händer, vill man vara del av de utvecklingsframgångar som kanske ligger tio år framåt i tiden är här man ska vara.
Maria Strömberg är avdelningschef på kluster och innovation, Business Region Göteborg. Hon anar att omlokaliseringen av forskningsinstitutets RISE huvudkontor till Göteborg jämte det urstarka fordonsklustret ligger bakom en stor del av de ökade FoU-investeringarna. Samtidigt betonar hon bredden av branscher i Göteborgsregionen där många andra kluster också går starkt, exempelvis kemi och life science, tjänstesektorn, stadsutveckling, logistik, bygg och mode, något som sannolikt också bidrar till att trycka upp FoU-investeringarna i SCB:s statistik.
– Siffrorna är ett tydligt kvitto på att näringslivet känner tillit till att investera här. Det är inte givet att företagen, varav många är globala koncerner, ska lägga sina FoU-investeringar i regionen men vi har tillsammans skapat ett bra samarbetsklimat med rätt förutsättningar för innovationsutveckling. Här finns en närhet, en öppenhet och samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Det tror jag industrin ser och känner.
Maria Strömberg pekar dels på regionens tre science parks, dels på hur regionen jobbar med testbäddar. Regionen har flest testbäddar i landet, något som underlättar för företagen att testa nya lösningar i större skala.
– Dessutom har vi starka och välfungerande kluster i Göteborgsregionen. All världsledande forskning på klusterteorier säger att man kan mäta ett klusters effektivitet på höga FoU-nivåer.
Det offentligas FoU-investeringar ökar också men inte i samma takt som de privata. Även om Maria Strömberg tror att statistiken inte riktigt visar hur stora det offentligas investeringar egentligen är skulle hon vilja se att man ökade volymerna för att stärka Göteborgsregionens attraktionskraft än mer och nyttja den draghjälp näringslivet ger.
– Kommunerna och regionen måste fortsätta att investera och göra saker tillsammans med näringslivet. Då kommer vi vara outstanding, Göteborgsregionen har alla förutsättningar att verkligen bli det.

Comments are closed.