Rekordkvartal för orderingången

Orderingången för Data Respons steg det tredje kvartalet med 76 procent till 202 miljoner norska kronor.

– Företaget visar nytt rekord i orderingång både för tredje kvartalet och för året som helhet, säger Kenneth Ragnvaldsen, koncernchef för Data Respons.
Omsättningen för tredje kvartalet stannade vid 154 MNOK. EBITDA blev 1,7 miljoner och driftsresultatet (EBIT) 0,1 MNOK. För året hittills (per 30 september) ligger orderingången på 695 miljoner (+53 %) och omsättningen på 502,5 miljoner. Företaget har alltså en kraftigt positiv kvot när det gäller order/fakturering och det lovar gott inför framtiden.
– Det senaste kvartalet undertecknade vi ett kontrakt med Kongsberg Protech Systems värt 22 miljoner kronor, säger Kenneth Ragnvaldsen. Antalet förfrågningar ökar från alla håll och vi har många spännande projekt på gång. Expansionen i Asien har också genererat stort intresse och vi kan nu fungera som brohuvud mot Asien för våra kunder.
– Vi ser att marknaden har ändrat sig i positiv riktning. Orderingången är en bra indikator för framtiden och vi förväntar oss en motsvarande ökning i omsättning och resultat framöver.

Comments are closed.