Rekordkonsumtion av koppar i Kina

Enorma produktionsnivåer inom Kinas byggnads-, kraft- och fordonsbranscher har drivit på konsumtionen av koppar i landet till en högre nivå än något annat land i världen, enligt en ny rapport från expertföretaget på naturresurser, GBI Research.

Den senaste studien visar att de 1,9 MMt (Million Metric tons) koppar som konsumerades 2000 har ökat till 6,6 MMt under 2011. Detta representerar svindlande 85 procent av den totala konsumtionen i Asien-Stillahavsområdet och 57 procent av den globala konsumtionen.

Den asiatiska nationen är en av de fem största producenterna av bruten koppar i världen med en produktion på 1,4 MMt under 2011. Den siffran förväntas stiga till 1,9 MMt 2020, vilket innebär en Compound Annual Growth Rate (CAGR) på 3,4 procent. Den här volymen är dock långt ifrån tillräcklig för att möta landets behov, så därför är en storskalig import från länder såsom Chile och Australien nödvändig för att matcha efterfrågan från den ekonomi som utvecklas i Kina.

Och den kinesiska kopparkonsumtionen förväntas fortsätta öka – från 7 MMt under 2012 till 10 MMt i slutet av decenniet – vilket motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR) på 4,5 procent. Enligt United States Geological Survey (USGS) stod Asien-Stillahavsområdet för kopparreserver på 162,8 MMt 2010, vilket motsvarar runt 28 procent av de totala, globala reserverna. Av denna totala regionala reserv stod Kina för en 18-procentig andel medan Australien ledde inom Asien-Stillahavsregionen med en 49-procentig andel, rapporterar GBI Research.

Comments are closed.