Rekorddonation till KTH ger Karolinska bildcenter

Tack vare rekorddonationen på 70 miljoner kronor till Kungliga Tekniska högskolan får Karolinska Universitetssjukhuset ett nytt centrum för högteknologisk medicinsk bildbehandling.

Planen är att den nya tekniksatsningen ska vara på plats på Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg under våren 2012. Dessutom skjuter Stockholms läns landsting till medel för en ny professur inom området bildbehandling.
– Här skall finnas resurser i form av datortomografi, magnetresonanskamera, PET-kamera och programmerbar ultraljudsutrustning, säger Lars-Åke Brodin, professor i medicinsk teknik och dekan vid Skolan för teknik och hälsa, KTH i Flemingsberg.
Syftet med bildcentrum är att gynna forskningssamarbeten, som utveckling av teamsjukvård och teknikutbildning. Satsningarna stärker samarbetet mellan Karolinska Institutet, sjukhuset och KTH.
De 70 miljonerna donerades av makarna Kerstin och Rune Johansson och är en av de största privata donationerna i KTH:s historia.

Comments are closed.