Rejlers säljer Embriq

Rejlers AB har avyttrat alla aktier i Rejlers Embriq AS och Rejlers Embriq AB till fonder förvaltade av Magnesium Capital för en kontant köpeskilling om 400 miljoner norska kronor på kassa- och skuldfri basis.

Rejlers har beslutat att fokusera på sin kärnverksamhet inom tekniska konsulttjänster i Sverige, Norge och Finland. Rejlers styrelse beslutade därför under våren och sommaren 2020 att undersöka möjligheterna för en avyttring av Embriq.

Under 2019 redovisade Embriq en omsättning om runt 400 miljoner norska kronor och ett rörelseresultat om drygt 20 miljoner norska kronor. Embriq har omkring 170 anställda.

Comments are closed.