Reglersystem för värmepumpar

Efter tre års utveckling skapar den senaste generations värmepumpstyrning, CC V Pro, från JEFF Electronics nya möjligheter för både stora och små aktörer i värmepumpbranschen.

03jeff01

– Med 40 års erfarenhet av design och produktion av styrsystem för värmepumpar har vi goda kunskaper i vad som är viktigt för våra kunder, deras installatörer och även för slutkund, säger Jon Ellmark VD på JEFF Electronics. Genom att använda väl beprövade regleralgoritmer som förfinats under åren och kombinera dem med ny teknik, så har vi fått fram ett kostnadseffektivt styrsystem som verkligen ligger i framkant.
CC V Pro kan som OEM-lösning integreras i alla värmepumpstillverkares maskiner. Moduluppbyggnaden av reglerprogramvaran ger tillverkaren stora möjligheter med ett intuitivt användargränssnitt för både slutkund och installatör. Systemet klarar analog- och/eller singel-/flerstegskompressor och har stöd för alla former av tillsats (el, bränslepannor, fjärrvärme mm), med analog, Modbus-, eller relästyrning. En enhet kan styra upp till åtta värmepumpar.

Comments are closed.