Regeringen får bakläxa för REM-beslut

Högsta domstolen går nu emot regeringens beslut om rätt till gruvdrift av vissa sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Metals, REM, eller rare earth elements, REE,) i Norra Kärr utanför Gränna då en brytning, med tillhörande driftsanläggningar, skulle kunna påverka ett intilliggande Natura 2000-område.

Det rör sig bland annat om brytning av de eftertraktade sällsynta jordartsmetallerna dysprosium, som bland annat används i motorer för el- och hybridbilar och vindturbiner, och yttrium, som används i högtemperatursupraledare och lasrar med mera. Men det finns enligt det kanadensiska prospekterings- och gruvutvecklingsföretaget Tasman Metals genomförbarhetsstudie för ett drygt år sedan även tekniskt och ekonomiskt brytbara mängder av neodym och terbium samt också andra sällsynta jordartsmetaller såsom till exempel praseodym och samarium. Enligt Tasmans studie i fjol har Norra Kärr den högsta andelen så kallade tunga sällsynta jordartsmetaller/det totala innehållet av sällsynta jordartsmetaller (HREO/TREO) av alla projekt i västvärlden. Andelen ligger på 53 procent.

Men Högsta förvaltningsdomstolen ger regeringen bakläxa och har i ett mål om rättsprövning nu upphävt ett regeringsbeslut om så kallad bearbetningskoncession (rätt till gruvdrift) i Norra Kärr utanför Gränna i norra Småland. Som skäl anger domstolen att ”prövning inte gjorts av den påverkan som markanvändningen för tillhörande driftsanläggningar kan få för näraliggande Natura 2000-områden”. Enligt domstolen har prövningen inför regeringens koncessionsbeslut begränsats till själva gruvområdet och omfattade inte markanvändningen för driftsanläggningar (gråbergsupplag, sandmagasin, klarningsdamm med mera). Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU vars mål är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns enligt Naturvårdsverket cirka 4 000 Natura 2000-områden. Många av dem är också naturreservat eller nationalparker.

Samtidigt och i dagsläget står Kina för 75 procent av världsproduktionen av sällsynta jordartsmetaller, vilket gör att EU-länderna har ett stort importbehov till bland annat sin elektronikindustri. Dessa jordartsmetaller bedöms som strategiskt viktiga för Europa och de ingår därför i EUs lista över kritiska metaller och mineral. Europa måste enligt EU därför sträva efter att minska beroendet av utländsk produktion genom att söka efter nya mineralförekomster.

Comments are closed.