Regenerativ AC för grön energi

Intepro Systems har skrivit avtal med Preen vars specialområde är kraftkällor för test och mätning. Den nya produktlinjen innebär en expanderande marknad inom den befintliga kundgruppen, men även inom nya marknadsområden, bland annat inom sol- och vindkraft.

Preen har funnits på marknaden sedan 1989 och är idag en ledande tillverkare av AC- och DC-kraftenheter samt frekvensomvandlare. Preen är även en av tre ledande tillverkare i världen av "regenerativa" AC-kraftkällor, som används av tillverkare av utrustning för grön energi.
Intepro Systems konfigurerar lösningar för de flesta behov inom området ATE (Automatiska Testsystem) för kraftenheter och effektkomponenter, men även för andra analoga testapplikationer.

Comments are closed.