Redknee förvärvar BSS-verksamhet

Redknee, som levererar affärskritisk programvara för fakturering och debitering och kommunikationstjänster, har ingått ett slutgiltigt avtal om att förvärva Nokia Siemens Networks ”Business Support Systems” (BSS)-verksamhet.
Cirka 1200 anställda kommer erbjudas överföras till Redknee Det planerade förvärvet tillför Redknee en kompletterande global närvaro som omfattar mer än 90 länder, däribland Europa, Asien och Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika.

– Det planerade förvärvet utgör en viktig milstolpe i Redknees långsiktiga tillväxtstrategi. Det kommer addera starka, långvariga relationer med nya Tier 1-operatörer och expandera Redknees marknadsandel och närvaro på tillväxtmarknader, säger Lucas Skoczkowski, Redknees koncernchef i en kommentar.

De anställda förväntas föras över till Redknees huvudsakliga verksamheter baserade i Berlin, Tyskland, Bangalore, Indien, och Wroclaw, Polen. Fram till dess att avtalet stängts kommer Nokia Siemens Networks arbeta för att säkerställa en ordnad migration och överföring av BSS-verksamheten. Nokia Siemens Networks kommer att behålla ett fåtal bredare kundkontrakt som innehåller inslag av BSS för GSM-R och förmedling relaterade till mobilt bredband, enligt ett pressmeddelande.

Den totala köpeskillingen uppges vara 15 miljoner euro i kontanter plus högst 25 miljoner euro i prestationsbaserade kontanta tillägg till köpeskillingen och förväntas betalas ut under 12 till 36 månader efter det att avtalet avslutats.

Förvärvet förväntas slutföras under första halvåret 2013. Förvärvet är föremål för gällande regulativa regelverk, en samrådsprocess med fackliga företrädare och andra så kallade sedvanliga villkor.

Comments are closed.