Redaktionsbrev nr 9 2012

Danderyd 2012-09-27

Vi närmar oss Electronica – höstens stora utställning, den 13-16 november i München. Den brukar locka åtskilliga nordiska besökare. I Elektronik i Norden nr 9 ger vi några glimtar om vad som kommer att visas på mässan.

Skicka gärna in material till gote@elinor.se och märk mailet Electronica-nytt.

I nästa nummer av Elektronik i Norden , nummer 9, kommer en av temasektionerna att handla om Störning/Avstörning. Vi tar upp några aspekter på mätningar av EMC med hjälp av spektrumanalysator, vi granskar störningsproblem från DC/DC-omvandlare, men tar också upp det samhällsproblem som avsiktlig störning utgör idag. Kontakta mig om du skulle vilja bidra med något ytterligare i andra frågor runt EMC och avstörning. Jag nås på gunnar@elinor.se eller ring mig på +46 (0)8 622 55 11.

Nästa tema handlar om Distribution.
Vi ser en fortsatt utveckling och uppdelning av distributörernas roll. Somliga satsar hårt på teknisk hjälp, med gratis CAD-program och massor av 3D-modeller. Andra satsar helt på logistik, stort sortiment och snabba leveranser. Det finns nu allt från traditionella distributörer till komponentmäklare och globala katalogdistributörer. Vi försöker ta en titt på några av trenderna. Göte Fagerfjäll håller i ämnet.

Kontakta gärna Göte på +46 (0)8 715 72 19 eller via mail på gote@elinor.se.

Glöm inte att medverka i Stora komponentöversikten. Kontakta Anette Hammarström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se om du bör vara med, men inte har fått påminnelse om att uppdatera informationen.


Med vänlig hälsning
Gunnar Lilliesköld
Chefredaktör

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo, tommy@elinor.se +46 8 540 865 12 eller Kim Edenbro, kim@elinor.se +46 8 511 766 55.

Viktiga datum:
EiN nr 9 utkommer 26/10
Annonsmaterial och bokning 8/10

Comments are closed.