Redaktionsbrev nr 8 2012

Danderyd 5 september 2012

Snart är det dags igen för embeddedkonferensen Embedded Conference Scandinavia och utdelningen av embeddedpriset Swedish Embedded Award. I år är det extra festligt, eftersom priset delas ut för tionde gången.
Konferensen hålls alltså den 2-3 oktober i Victoriahallen på Stockholmsmässan i Älvsjö. De olika priserna som ingår i Swedish Embedded Award delas ut på embeddedfesten efter första konferensdagen (2 oktober).

Lagom till dessa evenemang ger vi ut vår årliga extratidning EmbeddedSpecial, som också medföljer som en del 3 i den svenska upplagan av Elektronik i Norden. I övriga Norden kan man läsa EmbeddedSpecial som E-tidning och den kan då nås via vår hemsida www.elektronikinorden.com. Vänd dig gärna till mig med tips och idéer angående EmbeddedSpecial. Du når mig på email gote@elinor.se eller telefon +46 8 715 72 19.

I Elektronik i Norden nr 8 har vi dessutom två temasektioner med tekniktunga artiklar:

Den ena sektionen är inriktad på Mobiltelefoni/RF/Mikrovåg. Mobiltelefonerna utvecklas mot multimodsystem för olika mobilstandarder som GSM/WCDMA/LTE/LTE+ och innehåller dessutom Bluetooth och WLAN. Detta skapar komplexa system, kompletterade med MIMO, som skall få plats i ett litet utrymme. Kretsarna skall dessutom kunna tåla höga signaler med hög crest-faktor (från t ex OFDM) och kraven på hög dynamik och låg interferens ökar. Vi tar en titt på hur detta går att lösa med de senaste halvledarprocesserna och även på konstruktionshjälpmedel för radiokonstruktören. Gunnar Lilliesköld håller i ämnet, kontakta gärna honom med uppslag till fler idéer. Han nås enklast på email gunnar@elinor.se, eller telefon +46 8 622 55 11.

Den andra temasektionen handlar om Kontraktstillverkning. Att lägga ut sin tillverkning till en underleverantör är inte lätt. Pris och leveranstid måste vägas mot kvalitet och flexibilitet. Skall man tillverka inom eller utom landet och hur stor är risken att tappa kontrollen över produkten. Vi tittar den här gången extra på känsliga och tekniskt avancerade produkter inom till exempel rymdområdet. Kontakta gärna mig på email gote@elinor.se eller telefon +46 8 715 72 19.

Vi presenterar också vår årliga översikt av Nordens EMS-tillverkare. Översikten bygger på insända uppgifter, så kontakta Anette Hammarström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se om du vill vara med, men inte har fått påminnelse om att uppdatera informationen.

Med vänlig hälsning

Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se

Nr 8 med EmbeddedSpecialen får en extra spridning på Konferensen och Mässan Embedded Conference Scandinavia 2-3 oktober.

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo, tommy@elinor.se +46 8 540 865 12 eller Kim Edenbro, kim@elinor.se  +46 8 511 766 55.

Viktiga datum:
EiN nr 8 utkommer 28/9    
Annonsmaterial och bokning 10/9

Comments are closed.